Europabevegelsen

Norge og EU

Norsk europapolitikk i 2015

Regjeringen har lansert sitt europapolitiske arbeidsprogram for 2015 og har staket ut 5 prioriterte områder. Strategiens fem satsingsområder bygger på regjeringens politiske plattform: Konkurransekraft og verdiskapning, forskning og...