Forbud mot geoblocking

EUs nye strategi for et digitalt indre marked ventes fremlagt i mai. Europakommisjonen vil blant annet prioritere å fjerne hindringer...

Myndighetsoverføring og EU

Stortingsbiblioteket har nylig lansert et faktaark som viser EU-saker hvor Stortinget har avgitt myndighet til enten EFTAs overvåkingsorgan eller et EU-organ. Nærmere prosedyre...