Brexit gir økt støtte for EU

EN SPØRREUNDERSØKELSE utført i august 2016 viser at Brexit økte europeeres oppslutning om EU-medlemskap. Før folkeavstemningen i Storbritannia ville bare 49...

Nei til svart arbeid

EU-LANDENE ETABLERTE i mai i år en europeisk plattform for å styrke samarbeidet for å forebygge, avskrekke og bekjempe svart...

Love to Berlin

“All violence is the result of people tricking themselves into believing that their pain derives from other people and that...