Mayday, Mayday, Mayday!

Britane vil bryte med EU og bli ein global partnar. Kva er det for ein idé? Innlegg ved Jan Erik...

Økt oppslutning om EU

EN SPØRREUNDERSØKELSE utført i august 2016 viser at Brexit økte europeeres oppslutning om EU-medlemskap. Innlegg ved Johnny Olsrud, leder av...