Europabevegelsen

Foto: http://goo.gl/7idjJj

Euroskeptisk gruppe en saga blott

Europaparlamentets eneste euroskeptiske partigruppe Europe of Freedom and Direct Democracy (EFDD) ble oppløst 16.oktober, da et medlem fra Latvia trakk seg. Konsekvensen av dette ble at EFDD kun...

Norge Eu 2

§ 115 – Suverenitetsavståelse

Regjeringen har inngått avtale med EØS/EFTA-landene og EU om tilknytning til EUs finanstilsyn og innlemmelse av om lag 90 nye rettsakter på finansområdet i EØS-avtalen. Enigheten ble oppnådd...