Europabevegelsen

Estland

Estland tar over EUs formannskap

Storbritannia skulle egentlig ha det roterende formannskapet høsten 2017, men dette ble endret grunnet brexit. Første juli tok derfor Estland over formannskapet for Rådet for Den europeiske union....

Europa

Hvor går Europas sosialdemokrater?

Sosialdemokratiets fremtid ligger ikke i nasjonalstatlig proteksjonisme, men et tettere samarbeid i EU. Innlegg ved Jan Erik Grindheim, leder i Europabevegelsen, på trykk i Dagsavisen 24. juli 2017. Last...