Europabevegelsen

Norge i Europa

EØS – så mye mer enn en handelsavtale

Å si opp EØS-avtalen vil ikke bare begrense norske bedrifters mulighet til å konkurrere på det europeiske markedet, det vil også frata nordmenn rettigheter de fleste av oss i...

EFTA

Når handel ikke er alt

Igjen og igjen blir EØS-avtalen redusert til handel i det offentlige ordskiftet. Motstanderne av avtalen mener en utdatert handelsavtale fra 1973 er et bedre alternativ for utkantlandet Norge. Det at...

Brexit og EØS

Brexit kan gi EØS-drama

Brexit er en blanding av jus, politikk, forhandlingsteknikk og maktspill både internt i Storbritannia og i EU. Om to år bør en avtale om hvilke spilleregler som skal gjelde...