Om Europabevegelsen

Europabevegelsen arbeider for mer samarbeid  i Europa. Vi tror samarbeid og fellesskapsløsninger er nøkkelen til fred og utvikling. Når Europa og EU, land og folk utfordres økonomisk, sosialt og politisk kreves det mer samarbeid, ikke mindre. Også Norge må bli med på den europeiske dugnaden.

Vi arrangerer debattmøter, kurs, konferanser og seminarer rundt omkring i Norge, og deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom  aviser, radio, tv og gjennom sosiale medier. I tillegg har vi et stort engasjement rettet inn mot studenter og elever i den videregående skole. Vi jobber inn mot norske myndigheter og lærerverket for å heve europakunnskapen hos de unge.

Europabevegelsen er en medlemsorganisasjon som arbeider for økt samarbeid i Europa. Landsmøtet er organisasjonens høyeste organ, og avholdes hvert andre år (neste i 2017). Europabevegelsens styre samles mellom landsmøtene, og er da det styrende organet.

Europabevegelsen er knyttet til den europeiske organisasjonen European Movement International (EMI), og har søsterorganisasjoner i 40 europeiske land. Den Internasjonale Europabevegelsen har i snart 70 år vært en sentral aktør og en viktig pådriver for europeisk integrasjon.

Bli medlem idag!