Nye personvernregler på gang

Sakte men sikkert begynner medlemslandene å bli enige om nytt regelverk for personvernregler i EU. I særlig har beskyttelse av persondata på nett stått i fokus, og spesilet rette til å kunne slette sine egne data.

Forhandlingene vil enda ta noe tid da både Det europeiske råd og Europaparlamentet må komme til enighet, men når det skjer vil disse reglene også gjelde i Norge. Personvernregelverket er ansett som EØS-relevant og ble tatt inn i norsk lovgivning allerede i 1995.

Det nye regelverket vil i realiteten frata det norske stortinget all makt over personvernrettigheter og gi Datatilsynet styrkede muligheter til å følge opp selskaper som ikke overholder regleverket.

Ler mer i Aftenposten:

EU nærmer seg nye personvernregler

Norge vil snart ikke kunne vedta egne personvernlover