NY SJANSE, IKKE GREXIT!

EU er en omfattende integrert økonomisk union få har skjønt rekkevidden av og den beste løsningen for Hellas er fortsatt innenfor dette fellesskapet. EUs mål skal være å sikre en god økonomisk og politisk utvikling både for fellesskapet og for de enkelte medlemsstatene.

HellasEuropabevegelsen ser med bekymring på de økonomiske og politiske utfordringene Hellas står overfor. Disse må finne sin løsning i en fornyet avtale mellom den greske regjeringen og Brussel, sier leder i Europabevegelsen, Jan Erik Grindheim. – Grexit er ingen løsning hverken for Hellas eller for EU.

Situasjonen krever at gjeld reforhandles eller slettes, og at Hellas gjennomfører omfattende strukturelle reformer. Samarbeidet i EU er basert på en solidaritet mellom medlemsstatene og Europabevegelsen henstiller derfor til de europeiske politiske lederne om at Hellas får fortsette som et fullverdig medlem av eurosamarbeidet. Men de greske politiske lederne må ta innover seg kravene EU stiller til grunnleggende reformer i gresk økonomi.

– Det er en grense for hva gresk økonomi og det greske folk kan makte å gjennomføre med en stadig mer tyngende gjeldsbyrde. Det er på høy tid å tenke på hvordan solidariteten skal praktiseres når et medlemsland har kommet i et slikt uføre, avslutter Grindheim.

 

Kontakt Jan Erik Grindheim: +47 909 19 939

Hør analysen av 6. juli på NRK P2: Europabevegelsen og Nei til EU om Hellas

Les også