Ny energimerkeforordningen

Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende 28. juli

Forodningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men med dynamiske kriterier: i stedet for fininndelingen A+, A++ etc, vil kravene til A bli endret dersom mer enn 30 prosent av salget av et produkt i EU faller innenfor denne kategorien. En revisjon av kriteriene vil også bli utløst dersom varer i kategoriene A og B til sammen utgjør enn 50 prosent av salget.

Det nye regelverket, som trer i kraft i EU-landene 1. august, er nå til vurdering i EØS/EFTA-landene med sikte på innlemmelse i EØS-avtalen.

Les mer her

Les også