Norge innlemmer mer EØS-lovverk i tide

EFTAs overvåkningsorgan publiserte nylig den 38. resultattavlen for det indre marked. Den viser blant annet hvor godt EØS-landene overholder EØS-avtalen og hvor mye av regelverket blir implementert i tide.

Resultattavlen viser at Norge har kun 0,1 prosent for sen implementering i mai, 2016, og har ligget innen målet på 1 prosent siden mai, 2015.

Les mer her

Les også