Myndighetsoverføring og EU

Stortingsbiblioteket har nylig lansert et faktaark som viser EU-saker hvor Stortinget har avgitt myndighet til enten EFTAs overvåkingsorgan eller et EU-organ. Nærmere prosedyre om forkjellige måter å avgi suverenitet og myndighet er å finne i Grunnlovens §115 og §26.

Her finnes det også en kort omtale av ni saker som ventes den nærmeste tiden og seks mulige framtidige saker. EUs finanstilsyn, den tredje energimarkedspakken, fordning om legemidler til bruk for barn og og ny personvernforordning er blant disse 15 sakene.

Les faktaarket her.

EU-domstolen

Les også