Mindre bly i leketøy

Christmas tree and holidays present on fireplace backgroundEU har foreslått en kraftig skjerping av reglene om innhold av bly i leketøy.

Reglene vi har for leketøy er allerede langt strengere enn for andre produkter som voksne bruker. Voksne putter gjerne ikke ting i munnen som ikke hører hjemme der, og da er det ikke like viktig hvor mye bly som er brukt i malingen. Men for barn er det å smake omtrent som å ta på. Barn som blir utsatt for selv små mengder bly kan ende opp med adferds- og konsentrasjonsproblemer og få redusert IQ. Andre miljøgifter og tungmetaller kan være hormonforstyrrende og kan hemme reproduksjon senere.

I sitt nye forslag vil Europakommisjonen kutte grenseverdiene for bly til ca. en sjettedel av det det er i dag. Denne regelen vil få effekt for alle som selger leketøy i eller til EU- og EØS-land.

EUs felles regler om kjemiske stoffer (REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) oppretter et eget europeisk kjemikaliebyrå. Dermed unngår de 31 EU/EØS-landene at de må opprette egne byråer og at det blir masse fordyrende dobbeltarbeid. Når EU dessuten kan tale med én stemme på vegne av 500 millioner sørger man for at alle produsentene må høre på. Det er verre å miste tilgangen til en halv milliard kunder enn fem millioner.

Skal du kjøpe leker i julegave?
Skal du kjøpe leketøy i julen er det greit å huske på at de må være trygge. CE-merket viser at fabrikken sier at de følger reglene, men det er ingen garanti. Stikkprøver utføres hvert år av Miljødirektoratet, og viser at produsenter gjerne lemper på kravene. Derfor er det viktig å kjøpe fra godt kjente merker, særlig dersom man skal kjøpe fra utenfor EU/EØS. Produkter som ikke egner seg for små barn (for eksempel på grunn av løse deler) er spesielt merket.

conformite_europeenne_logo-svg

2000px-Age_warning_symbol.svg

Les også