LOs håndbok om EU og EØS

LOs håndbok om EU og EØS – håndbok fra LO som tar for seg temaer som EUs institusjoner, europeisk fagbevegelse og LOs europapolitikk. Håndboka inneholder også enkle skjematiske fremstillinger av prosessene fra EU-forslag til norsk lov.

Les også