Lei av stå på gangen

Forhandlingene i WTO i Nairobi handler mye om WTO selv og mindre om fremtidsrettede reguleringer av internasjonal handel.

Kommentar ved Torbjørn Wilhelmsen, styret i Europabevegelsen, på trykk i Nationen 21.12.2015

EU og andre regionale handelsblokker har sett denne utviklingen for mange år siden, og har av den grunn etablert bilaterale handelsavtaler med en rekke land og kontinenter. For tiden pågår det forhandlinger om både handel og investeringer mellom EU og USA i det som omtales som TTIP.

EU og USA forhandler om frihandel over Atlantern

EU og USA forhandler om frihandel over Atlantern

NRK rapporterer fra Nairobi (16. desember) at norsk landbruk er til stede under forhandlingene med to lobbyister, Bjørn-Ole Juul-Hansen fra Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Kari Redse Håskjold fra Nortura. De frykter et sammenbrudd i hele WTO etter år med mislykkede gjenopplivningsøvelser i den såkalte Doha-runden. Juul-Hansen og Håskjold er bekymret for konsekvensene for Norge dersom WTO kollapser. Til NRK sier Håskjold at «Norge blir holdt utenfor når EU og USA forhandler om en transatlantisk handels- og investeringsavtale (TTIP). Ingen liker å stå på gangen.»

Europabevegelsen i Norge har intet ønske om en WTO-kollaps, men vi er oppriktig glade for at Landbrukssamvirket nå synes å se verdien av å være representert innenfor døren til rommet hvor viktige beslutninger for norsk matforsyning tas. For Norge befinner i praksis de fleste og viktigste dørene av denne karakter seg i Brussel. Håskjold peker på denne måten indirekte på det demokratiske underskuddet som følger med EØS-avtalen. Europabevegelsen mener at løsningen på dette er å søke om medlemskap i EU og derved komme innenfor døren, og ikke ved å tre ut av EØS-avtalen og derved ikke engang få lov til å stå på gangen.

EU-motstanderne har i alt for mange år fått score billige poeng med slagordet om en tro på «sjølberging». Landbrukssamvirkets WTO-interesse er enda en bekreftelse på at dette er en myte og som sådan bør den avlives. Norge har aldri vært selvforsynt med mat. Å si «nei til sjølberging» er ikke det samme som å si ja til å legge ned norsk jordbruk. Mer enn noen gang er det viktig å legge forholdene til rette for et jordbruk som kan produsere varer som åpner for nordmenns betalingsvilje. Men det er mer: Det vanskelige i en debatt om Norges forhold til EU er å kunne være nyansert. For det er like viktig å erkjenne at vi lever i en tid med økende global byttehandel. KLFs Juul-Hansen sier til NRK «at Norge er et lite land. Vi vil lettere tape hvis vi må stå alene i forhandlinger med store land.»Europabevegelsen kan utelukkende takke Juul-Hansen for denne erkjennende analysen. Det er av slike – og mange andre fredsbevarende – grunner at 28 land i Europa slutter opp om EU. Det bør Norge også gjøre!

Torbjørn Wilhelmsen
Styret
Europabevegelsen

Les også