fbpx

I Marrakech med folkets støtte

FNs klimatoppmøte er på ny i gang og Paris-avtalen fra 2015 skal følges opp. Norge er tilstede med en delegasjon bestående av representanter fra offentlig, privat og frivillig sektor. Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen leder nyutnevnt forhandlingssjef Henrik Hallgrim Eriksen klimaforhandlingene på vegne av Norge. Forhandlingene finner sted 4.-18. november i Marrakech, Marokko.

I september gjennomførte Respons Analyse en undersøkelse på oppdrag fra Europabevegelsen om nordmenns holdning til ulike temaer knyttet til Norges forhold til EU og Europa. I denne undersøkelsen ble det stilt spørsmål om i hvilken grad ulike saksområder bør besluttes på nasjonalt nivå eller overnasjonalt nivå.

Ikke overraskende var miljø- og klimapolitikk det området der halvparten av de spurte mener beslutninger må tas i internasjonale fora slik som EFTA og FN. Tre av ti mener at miljø- og klimapolitikken skal besluttes på nasjonalt nivå. De resterende mener at beslutningene tilhører både på nasjonalt og overnasjonalt nivå.

Det er de unge som mener at klima- og miljøbeslutninger må tas i internasjonalt fellesskap, mens desto eldre du blir, desto mer mener man at beslutninger bør tas på nasjonalt nivå. I en norsk, partipolitisk sammenheng er det velgere fra Venstre og Miljøpartiet de Grønne som klart støtter opp om at miljø- og klimapolitikken hører hjemme i det overnasjonale samarbeidet. Ikke overraskende mener SPs og FrPs velgere at dette politikkområdet skal være en nasjonal beslutning.

Les mer om klimatoppmøte

Les den norske strategien for forhandlingene

Les også