Hurra for et samlet Europa – bli med på laget!

Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen!

Europabevegelsen jobber fremdeles for et samlet, fritt og fredelig Europa. Bli medlem og støtt oss i arbeidet.

Lørdag 9. mai minnes vi at det er 65 år siden den daværende franske utenriksministeren Robert Schuman la frem sin ide om et fredelig og politisk samlet Europa.

Schumans tale kom etter tre tiår hvor Europa hadde vært gjennom to verdenskriger, i tillegg til den verste økonomiske krisen i kontinentets historie på 1930-tallet. Europa tålte ikke mer ødeleggelse. Talen ble begynnelsen på det samarbeidet som senere har utviklet seg til å bli EU.

Ved å knytte landene tettere sammen ville Schuman gjøre krig «not merely unthinkable, but materially impossible.» Dette må kunne sies å ha vært vellykket, Europa har klart det. Land som tidligere lå mer eller mindre konstant i krig, samarbeider nå tettere enn hva noen kunne forestille seg.

På de 65 årene som har gått har Europa vært gjennom en voldsom utviklingen. Diktaturer har falt, land er gjenoppbygd og fred blir nå tatt for gitt mange steder. Men Schumans ord har likevel stor verdi i dag. Fremdeles står Europa ovenfor store utfordringer, og disse utfordringene krever felles løsninger og samhandling.

Europabevegelsen ønsker et Europa som også i fremtiden står samlet, på et fundament bygget på felles verdier som medansvar, demokrati og frihet.

Er dette ideer du også støtter, oppfordrer vi deg til å bli medlem av Europabevegelsen. Det gjør du ved å sende SMS «EUROPA 200» til 2377 eller gå inn på denne siden: http://goo.gl/V8DSU9