Har du husket å bestille europeisk helsetrygdkort til ferien?

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits? Da har du rett på helsetrygdekortet som du bør du ha med deg på reisen. Kortet gir deg krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet du befinner deg i. Det gjelder bare for offentlige helsetilbud og ikke dersom du reiser til et land med mål om å få medisinsk behandling.

I mange land dekker ikke staten utgifter til helsetjenester fullt ut, og det kan derfor hende at du må betale en egenandel. Det europeiske helsetrygdkortet gir deg heller ikke rett på hjemreise etter et sykehusopphold eller en ulykke. Det er derfor anbefalt å ha gyldig reiseforsikring i tillegg.

Du kan bestille helsetrygdkortet under selvbetjeningsløsningen «Min helse» på www.helsenorge.no, eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573).

Les også