Har du husket å bestille europeisk helsetrygdkort til ferien?

Er du medlem av folketrygden i Norge, og oppholder deg midlertidig i et annet EØS-land eller Sveits? Da bør du ha med deg europeisk helsetrygdkort. Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.

Denne teksten er hentet fra EU-delegasjonen til Norge.

Med det europeiske helsetrygdkortet har du krav på nødvendig medisinsk behandling i det landet du befinner deg i, men bare ved offentlige helsetilbud. Kortet gjelder derimot ikke om du reiser til et land med mål om å få medisinsk behandling.

HelsetrygdkortI mange land dekker ikke staten utgifter til helsetjenester fullt ut, og det kan derfor hende at du må betale en egenandel. Det europeiske helsetrygdkortet gir deg heller ikke rett på hjemreise etter et sykehusopphold eller en ulykke. Det anbefales derfor at man har reiseforsikring i tillegg.

Du må i utgangspunktet være medlem av folketrygden og være norsk statsborger eller statsborger i et annet EØS-land eller Sveits for å kunne få kortet.

Du kan bestille helsetrygdkortet under selvbetjeningsløsningen «Min helse» påwww.helsenorge.no, eller ved å ringe 800HELSE (800 43 573).

Det tar opptil ti dager å få kortet, men hvis du har glemt å bestille kortet og skal ut å reise før det, kan du fortsatt dra. Skulle du få behov for medisinsk helsehjelp under reisen kan du få utstedt en såkalt hasteblankett. Les mer.

Les også