Gi et bidrag

Gi et bidrag!

Europabevegelsen arbeider for mer samarbeid  i Europa. Vi tror samarbeid og fellesskapsløsninger er nøkkelen til fred og utvikling. Når Europa og EU, land og folk utfordres økonomisk, sosialt og politisk kreves det mer samarbeid, ikke mindre. Også Norge må bli med på den europeiske dugnaden.

Vi arrangerer debattmøter, kurs, konferanser og seminarer rundt omkring i Norge, og deltar aktivt i samfunnsdebatten gjennom  aviser, radio, tv og gjennom sosiale medier. I tillegg har vi et stort engasjement rettet inn mot studenter og elever i den videregående skole. Vi jobber inn mot norske myndigheter og lærerverket for å heve europakunnskapen hos de unge.

Vi trenger din støtte til å sette Europa på dagsorden og styrke kunnskapen om EU og Europa i Norge.

Slik kan du bidra:

1) Send oss et bidrag med SMS. Skriv EUROPA og enten 25, 75, 125, 175, 225, 275 eller 325. Tallet representerer den summen du vil gi. Send meldingen til mobilnummer 2377.

2) Gi penger direkte til Europabevegelsens nye donasjonskontonummer: 1503.63.05395 

3) Gi et bidrag via Paypal, enten direkte fra bankkort eller via PayPal-konto.