Kurs om EØS-avtalen

EØS_HEADER

Ønsker du deg et EØS-kurs til jul? Vi viderefører kursrekken om Norges viktigste avtale.

EØS-avtalen er under press fra ulike krefter som ønsker å si opp avtalen eller reforhandle den. Europabevegelsen har derfor søkt om prosjektmidler fra Utenriksdepartementet for å heve kunnskapsnivået om EØS og bidra i debatten. En del av prosjektet er å holde åpne kurs om betydningen og virkningene av Norges viktigste avtale.

Europabevegelsen har i tidsrommet september-november 2017 avholdt til sammen 11 EØS-kurs i Oslo, Bergen, Kristiansand, Hamar og Asker. Vi fortsetter med EØS-kurs til neste år. Om du ønsker et slikt kurs, kan du gjerne gi et signal om det til ditt Europalag. Om det ikke finnes et lag der du bor, kan du kontakte camilla [a] europabevegelsen.no.

KURSOPPLEGG

Vi vil gjennomgå avtalens bakgrunn, hovedinnhold og betydning. Det legges også opp til aktiv deltakelse med spørsmål og dialog rundt EØS-avtalens fordelaktige og problematiske konsekvenser for Norge.