Frihandelsavtale mellom EFTA og Georgia

Forhandlingene om en frihandelsavtale mellom EFTA og Georgia ble nylig avsluttet. Avtalen skal dekke blant annet varehandel, regelverk for opphavsrett og tjenestehandel. Den totale verdien av varehandelen mellom EFTA-statene og Georgia har mer enn doblet seg siden 2009, og var i 2014 på 60 millioner dollar. Partene har som mål å signere avtalen under EFTAs ministermøte i juni 2016. Les mer her

Les også