Fred og frihet

Etter to ødeleggende kriger i Europa i løpet av noen få tiår måtte noe gjøres. Med et ønske om å skape varig fred ble gamle fiender knyttet sammen. Det som var et splittet Europa bygget på frykt mellom land ble et samlet Europa bygget for frihet og demokrati. Der unge soldater før møttes på slagmarken, møtes i dag studenter og lærlinger fra hele Europa. EUs over 500 millioner borgere kan selv velge hvor de vil handle, studere og jobbe.

Disse frihetene er med på å skape et åpent europeisk samfunn, hvor varig fred ikke lenger er et ønske, men en selvfølge.