Felles verdier

Norge er i Europa og vi er europeere. EU-felleskapet forvalter og fremmer europeisk kultur gjennom utveksling, språkmangfold og støtteordninger. Verdier som ytringsfrihet, likebehandling og bærekraftig utvikling er grunnleggende for EU-samarbeidet. Som medlem av EU vil Norge kunne ta en aktiv del i et politisk og verdimessig felleskap og bidra til å styrke og fremme europeiske verdier.