Faktaark

Brexit - Storbritannias vei ut av EU

29. mars 2019 trer Storbritannia ut av EU. Innen den tid er det mye som må på plass. Forhandlingene er godt på vei, men fremdeles er det mye som er uklart og uoversiktlige. Vi har sett nærmere på hvordan utmeldelsen foregår, hva partene har kommet til enighet om i forhandlingen, hva som gjenstår og ikke minst hvilke konsekvenser brexit har for Norge.

Energisamarbeidet med EU

Det florerer flere myter rundt den nye pakken med reguleringer som skal tas inn i EØS-avtalen: EUs tredje energimarkedspakke. De fleste argumentene mot pakken er i realiteten ting som ikke har noe med lovforslagene å gjøre. I denne artikkelen har vi samlet alt du trenger å vite om EUs tredje energimarkedspakke og byrået ACER.

Fra jord til bord - Mattrygghet i EØS

EU har utviklet et felles regelverk som skal sørge for trygg mat og drikke i hele E/EØS-området. Mattrygghet handler om god kontroll i alle ledd av næringsmiddelproduksjonen for å forhindre spredning av smitte og sykdom blant planter, dyr og mennesker. Alle ledd i kjeden skal sørge for trygghet - fra jord til bord.