Faktaark

Jernbanepakke IV - effektivisering av Europas togtrafikk

I dette faktaarket har vi sett nærmere EUs fjerde jernbanepakke som handler om innenlands persontransport og økt sikkerhet i togtrafikken. Pakken kommer som en del av EØS-avtalen som knytter Norge til EUs indre transportmarked. Les og last ned faktaarket her.

Brexit - Storbritannias vei ut av EU

I vårt faktaark om brexit har vi sett nærmere på hvordan utmeldelsen foregår, hva partene har kommet til enighet om i forhandlingen, hva som gjenstår og ikke minst hvilke konsekvenser brexit har for Norge.

Forhandlingene er godt på vei, men fremdeles er det mye som er uklart og uoversiktlig. Les og last ned faktaarket her.

Tredje energimarkedspakke - Energisamarbeid med EU

EUs tredje energi markedspakke er et steg på veien mot et integrert og effektivt europeisk energimarked. 

I dette faktaarket kan du lese mer om EUs energisamarbeid, ACER og hvordan det påvirker Norge. Les og last ned faktaarket her.

Fra jord til bord - Mattrygghet i EØS

Mattrygghet omhandler blant annet hygiene, dyrevelferd og behandling av mat og drikke. Alle ledd i kjeden skal sørge for trygghet - fra jord til bord.

I dette faktaarket ser vi på EUs regelverkt for mattrygghet. Relgene gjelder også i Norge gjennom EØS-avtalen. Les og last ned faktaarket her.

Mot et tettere europeisk forsvarssamarbeid

De to siste årene har flere faktorer bidratt til at en felles europeisk sikkerhets og forsvarspolitikk har kommet høyere på dagsordenen. I dette faktaarket ser vi på seneste tids utvkling i EUs forsvars- og sikkerhetssamarbeid, samt hvilke konsekvenser det har for Norge. Les og last ned faktaarket her.

Arbeidsmarkedsbyrået (ELA)

Europakommisjonen foreslo i mars 2018 å opprette et nytt EU-byrå for bedre samarbeid om arbeidslivsspørsmål som krysser nasjonale grenser. Da byrået enda ikke er vedtatt er det usikkert hvilke oppgaver og mandat det til slutt vil få. Dette informasjonsarket tar for seg kommisjonens forslag som skal gjennom beslutningsprosessen i EU. Les og last ned informasjonsarket her.