fbpx

Faktaark

Jernbanepakke IV - effektivisering av Europas togtrafikk

I dette faktaarket har vi sett nærmere EUs fjerde jernbanepakke som handler om innenlands persontransport og økt sikkerhet i togtrafikken. Pakken kommer som en del av EØS-avtalen som knytter Norge til EUs indre transportmarked. Les og last ned faktaarket her.

Brexit - Storbritannias vei ut av EU

I vårt faktaark om brexit har vi sett nærmere på hvordan utmeldelsen foregår, hva partene har kommet til enighet om i forhandlingen, hva som gjenstår og ikke minst hvilke konsekvenser brexit har for Norge.

Forhandlingene er godt på vei, men fremdeles er det mye som er uklart og uoversiktlig. Les og last ned faktaarket her.

Tredje energimarkedspakke - Energisamarbeid med EU

EUs tredje energi markedspakke er et steg på veien mot et integrert og effektivt europeisk energimarked. 

I dette faktaarket kan du lese mer om EUs energisamarbeid, ACER og hvordan det påvirker Norge. Les og last ned faktaarket her.

Fra jord til bord - Mattrygghet i EØS

Mattrygghet omhandler blant annet hygiene, dyrevelferd og behandling av mat og drikke. Alle ledd i kjeden skal sørge for trygghet - fra jord til bord.

I dette faktaarket ser vi på EUs regelverkt for mattrygghet. Relgene gjelder også i Norge gjennom EØS-avtalen. Les og last ned faktaarket her.

Mot et tettere europeisk forsvarssamarbeid

Flere faktorer bidratt til at en felles europeisk sikkerhets og forsvarspolitikk har kommet høyere på dagsordenen. I dette faktaarket ser vi på seneste tids utvkling i EUs forsvars- og sikkerhetssamarbeid, samt hvilke konsekvenser det har for Norge. Les og last ned faktaarket her.

Arbeidsmarkedsbyrået (ELA)

I februar 2019 vedtok EU et nytt byrå for bedre samarbeid om arbeidslivsspørsmål som krysser nasjonale grenser. Det europeiske arbeidsmarkedsbyrået skal være operasjonelt i løpet av 2019 og ved full kapasitet innen 2023. Dette informasjonsarket tar for seg hvilken funksjon byrået vil ha. Les og last ned faktaarket her. 

Arbeidsliv

Gjennom EØS-avtalen er Norge fullt integrert i EUs arbeidsmarked. Det gir nordmenn mulighet til å arbeide i andre EØS-land, og det gir borgere fra andre EØS-land mulighet til å ta arbeid i Norge. I dette faktaarket ser vi nærmere på EUs arbeidslivspolitikk og betydningen den har for Norge. Les og last ned faktaarket her.

Handlingsrommet

Det kommer stadig krav om at Norge må bli bedre på å bruke handlingsrommet i EØS-avtalen. Blant annet for å forebygge uheldige sider ved fri bevegelse av arbeidskraft. Men hva innebærer «handlingsrommet»?

I dette faktaarket ser vi på hva norske myndigheter har gjort og kan gjøre for å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen. Les og last ned faktaarket her. 

fake rolex