Stiftelsesmøte Europabevegelsen i Trøndelag

Laster kart ....

Dato/Tid
Dato - 16/11/2016
18:30 - 19:00

Sted
Café Ni Muser


Kjære medlem i EB Nord-Trøndelag og EB Sør-Trøndelag!

I løpet av sommeren ga både EB Nord-Trøndelag og EB Sør-Trøndelag sin tilslutning til en sammenslåing av lagene. Endelig tilslutning til sammenslåing ble gitt av EB Sør-Trøndelag på ekstraordinært årsmøte torsdag den 18. august d.å. På samme møte ble det nedsatt et interimsstyre bestående av Martin Pettersen (leder), Håvard A. Mathisen, Knut Arne Langås og Lars Gunnar Marken. Interimsstyrets mandat er å innkalle til stiftelsesmøte og forestå de nødvendige forberedelser.

Interimsstyret har besluttet å avholde stiftelsesmøte onsdag den 16. november kl. 18:30 på Café ni muser, Bispegata 9. Formell innkalling med dagsorden kommer om noen dager, senest onsdag den 2. november. I etterkant av stiftelsesmøtet blir det foredrag med Europaminister Elisabeth Aspaker. Mer informasjon om foredraget kommer i egen epost.

På stiftelsesmøtet skal det blant annet velges et nytt styre for det nye laget. I denne forbindelse har interimsstyret nedsatt en valgkomité bestående av Siri Holm Lønseth og Thomas Sakshaug.

Vi oppfordrer alle til å komme med forslag til aktuelle styrekandidater. Forslag kan rettes enten til Siri Holm Lønseth på epost: sirilonseth@gmail.com eller til undertegnede på epost:martin.pettersen@gmail.com.

 

Med vennlig hilsen

Interimsstyret i Europabevegelsen i Trøndelag
Martin Pettersen
Leder