Sikkerhetsseminar: Syvmilssteg mot en europeisk forsvarsunion? – Konsekvenser for Norge

Laster kart ....

Dato/Tid
Dato - 26/04/2018
09:30 - 13:30

Sted
Felix konferansesenter


For English, see below

EU har de siste årene tatt viktige initiativ som sikter mot å styrke unionens rolle som forsvars- og sikkerhetspolitisk aktør. Det er lett å skjønne årsakene til denne utviklingen, som i første rekke skyldes Brexit, det politiske lederskapet i USA, og at store deler av EUs nabolag er preget av ustabilitet.

Viktige temaer som diskuteres er EUs sikkerhetspolitiske autonomi i form av at EU må ta et langt større ansvar for egen sikkerhet. Vil EU makte å ta et slikt ansvar? Vil EU klare å opptre tilstrekkelig samstemt i sikkerhetspolitiske spørsmål?

Spørsmålene er mange og svarene er ennå usikre. Det som er sikkert er at dette i høyeste grad også angår Norge. Det har sin årsak i at Norge står overfor tilsvarende sikkerhetsutfordringer som resten av Europa. Norge er dessuten medlem av Nato og er en nær partner til EU i sikkerhetspolitiske spørsmål.

Debatten om dette er i Norge nesten fraværede. Med dette bakteppet inviterer Folk og ForsvarDen norske Atlanterhavskomité, Konrad-Adenauer-Stiftung og Europabevegelsen til konferanse om disse problemstillingene den 26. april på Felix konferansesenter ved Aker Brygge fra klokka 0930 – 1330.

På seminaret vil du høre:
– Mihnea Motoc, Deputy Head, European Political Strategy Centre
– Tone Skogen, Statssekretær i Forsvarsdepartementet
– Dr. Ingo Peters, Dean of Studies, Department of Political and Social Science, Freie Universität Berlin
– Per M. Norheim-Martinsen, Førsteamanuensis, Forsvarets stabsskole
– Nina Græger, Seniorforsker, NUPI
– Magnus Petersson, Professor, Institutt for forsvarsstudier

Ordstyrer er Eirik Løkke, rådgiver i Civita

Mer informasjon og program kommer om kort tid.

Her melder du deg på.

————

On the way towards a European Defence Union?

The European Union has recently taken important initiatives towards strengthening its role as a political actor within defence and security. It is easy to understand the causes of these initiatives, launched as a reaction to Brexit, the political leadership in the US and the increasing instability in the Union’s close neighbourhood.

How far can the European Union develop its autonomy in terms of security policy and can the EU hold such a responsibility? The questions are many and the answers are not given.

Norway, being both a member of NATO and a close partner to the EU, however, as a non-EU-member, is faced with the same security challenges as the rest of Europe.

The debate about the EUs emerging role as a security and defense actor is virtually absent in Norway. That is why the People and DefenceThe Norwegian Atlantic Committee, Konrad-Adenauer-Stiftung and The European Movement Norway invites to a seminar on these key questions.

The seminar will include the following speakers:
– Mihnea Motoc, Deputy Head, European Political Strategy Centre
– Tone Skogen, State Secretary, Ministry of Defence
– Dr. Ingo Peters, Dean of Studies, Department of Political and Social Science, Freie Universität Berlin
– Per M. Norheim-Martinsen,  Senior Researcher, Norwegian Institute for Defence Studies
– Nina Græger, Senior Research Fellow, NUPI
– Magnus Petersson, Professor, Norwegian Institute for Defence Studies

The seminar consists of two parts, one international (in English) and one with a Norwegian perspective (in Norwegian).

Register here.