Sikkerhetsseminar: Syvmilssteg mot en europeisk forsvarsunion? – Konsekvenser for Norge

Laster kart ....

Dato/Tid
Dato - 26/04/2018
09:30 - 13:30

Sted
Felix konferansesenter


For English, see below

EU har de siste årene tatt viktige initiativ som sikter mot å styrke unionens rolle som forsvars- og sikkerhetspolitisk aktør. Det er lett å skjønne årsakene til denne utviklingen, som i første rekke skyldes Brexit, det politiske lederskapet i USA, og at store deler av EUs nabolag er preget av ustabilitet.

Viktige temaer som diskuteres er EUs sikkerhetspolitiske autonomi i form av at EU må ta et langt større ansvar for egen sikkerhet. Vil EU makte å ta et slikt ansvar? Vil EU klare å opptre tilstrekkelig samstemt i sikkerhetspolitiske spørsmål?

Spørsmålene er mange og svarene er ennå usikre. Det som er sikkert er at dette i høyeste grad også angår Norge. Det har sin årsak i at Norge står overfor tilsvarende sikkerhetsutfordringer som resten av Europa. Norge er dessuten medlem av Nato og er en nær partner til EU i sikkerhetspolitiske spørsmål.

Debatten om dette er i Norge nesten fraværede. Med dette bakteppet inviterer Konrad-Adenauer-Stiftung og Europabevegelsen til konferanse om disse problemstillingene den 26. april på Felix konferansesenter ved Aker Brygge fra klokka 0930 – 1330.

Til seminaret kommer noen av Europas fremste eksperter på EU som sikkerhetspolitisk aktør, samt norske politikere og representanter fra forsvarsindustrien. Dette vil bidra til at vi får bedre kunnskaper om hvilken retning EU tar på dette området. Konferansen består av to deler, en internasjonal og en nasjonal del. Den internasjonale delen vil være på engelsk.

Mer informasjon og program kommer om kort tid.

Her melder du deg på.

Mixing hard and soft power – The EU as Security and Defence actor at last?

The European Union has recently taken important initiatives towards strengthening its role as a political actor within defence and security. It is easy to understand the causes of these initiatives, launched as a reaction to Brexit, the political leadership in the US and the increasing instability in the Union’s close neighbourhood.

How far can the European Union develop its autonomy in terms of security policy and can the EU hold such a responsibility? The questions are many and the answers are not given.

Norway, being both a member of NATO and a close partner to the EU, however, as a non-EU-member, is faced with the same security challenges as the rest of Europe.

The debate about the EUs emerging role as a security and defense actor is virtually absent in Norway. That is why the Konrad-Adenauer-Stiftung and The European Movement Norway invites to a seminar on these key questions.

At the seminar, we will hear from experts on the EU’s defence and security policy, as well as Norwegian politicians and representatives from the defence industry.

The seminar consists of two parts, one international (in English) and one with a Norwegian perspective (in Norwegian).

Register here.