EU i krise, EØS som løsning

Laster kart ....

Dato/Tid
Dato - 27/04/2017
10:30 - 12:00

Sted
Litteraturhuset


Romatraktaten trådte i kraft for 60 år siden, og EØS-avtalen har nå virket i 25 år. Fra opprinnelig seks består nå EU, før BREXIT, av 28 medlemmer. EU er et økonomisk kraftsentrum og i stigende grad også en politisk aktør av stor betydning både for medlemmene og for verden forøvrig.

Utviklingen har etterlatt et inntrykk av at EU historisk har gått fra den ene krise til den annen og som regel kommet styrket ut. Men dagens krise betegnes ofte som eksistensiell. BREXIT er selvsagt et kraftig signal; det er også utviklingen i enkelte østeuropeiske medlemsland der makthavernes politikk utfordrer grunnleggende europeiske verdier.

Nå ser vi toneangivende EU-land signalisere omlegging av kursen til et EU med flere hastigheter. Hva betyr det?

EØS har fungert godt for Norge kommersielt og økonomisk. Vi har markedsadgang, men deltar ikke i beslutninger som fattes i EU. Meningsutvekslingen går blant annet på om avtalen fratar Norge suverenitet, eller om Norge utøver sin suverenitet ved å inngå et forpliktende samarbeid med EU.

Det ønskes velkommen til debatt. om de grunnleggende spørsmålene:

  • ER EU I EKSISTENSIELL KRISE?
  • ER EØS EN VARIG LØSNING FOR NORGE?

Det er invitert tre innledere: Italias ambassadør til Norge, Giorgio Novello; det var i hans hjemland på Capitol at Romatraktaten ble undertegnet, tidligere forsvars- handels- og utenriksminister Bjørn Tore Godal som undertegnet EØS-avtalen i Portugal, og fra Fellesforbundet, Jørn Prangerød; LO-Kongressen med EØS som tema finner sted i mai.

Ambassadør Nivello holder sitt innlegg på engelsk, de øvrige på norsk.

Deretter åpnes for kommentarer og spørsmål.

Tanken er at møtet kan bli en god markering av og debatt om EUs historiske rolle for nåtid og fremtid, og av EØS som «nasjonalt kompromiss» eller foreløpig ordning for Norge.

Velkommen!