Europacafé: Sjømat og EØS

Laster kart ....

Dato/Tid
Dato - 12/03/2018
19:00 - 21:00

Sted
Litteraturhuset


Hvilken betydning har EØS for sjømatnæringen?

Sjømatsnæringen er den nest største og hurtigst voksende næringen i Norge. Årlig eksportverdi av norsk sjømat nærmer seg 100 milliarder og næringen sysselsetter nær 50 000 personer. Sjømatsnæringen er av vital betydning for økonomiske vekst, sysselsetning og bosetting langs kyst-Norge. Dette gjelder særlig for Trøndelag hvor sjømatproduksjon er en stor og viktig næring som sysselsetter flere tusen mennesker.

Norge eksporterer dobbelt så mye sjømat til EU alene som vi gjør til resten av verden til sammen. Tilgangen til over 500 millioner mennesker som skal ha mat er helt avgjørende for sjømatnæringen. Det er også den enkle tilgangen til arbeidskraft fra andre EØS-land. Den eventyrlige veksten i sjømatnæringen de siste årene, hadde ikke vært mulig uten arbeidsinnvandring. Like vel ønsker mange å si opp EØS-avtalen.

Hvilken betydning har EØS-avtalen for sjømatnæringen og hva er alternativet? Dette ønsker vi å belyse på vår Europacafé.

Panel:

  • Aina Valland, direktør næringsutvikling og samfunnskontakt i Sjømat Norge.
  • Lise Rye, førsteamanuensis ved NTNU med forholdet mellom Norge og EU som spesialfelt.
  • Morten Harper, politisk rådgiver i Nei til EU.
  • Torbjørn Wilhelmsen, sentralstyremedlem i Europabevegelsen.

Arrangementet skjer i regi av Europabevegelsen i Trøndelag og er åpen for alle. Inngang er gratis. 

Vel møtt!