EUs CO2-utslipp redusert i 2014

Ifølge tall publisert av Eurostat i dag, sank EUs CO2-utslipp fra fossilt brensel med 5 prosent i 2014 sammenlignet med 2013. CO2-utslippene falt i nesten alle medlemsland. De største utslippsreduksjonene var ifølge tallene i Slovakia og i Danmark. Les mer her

Les også