Europeere utsatt for skadelig luftforurensing

Det europeiske miljøbyrået, EEA, publiserte i dag sin rapport om hvordan luftforurensing i Europa påvirker befolkningen.

Rapporten estimerer at luftforurensing vil fortsette å være grunnen til mer enn 430 000 for tidlige dødsfall i Europa.

Les mer her