Europautvalgets informasjonspakker

Som forberedelse til møtene i Europautvalget utarbeider Stortingets administrasjon bakgrunnsinformasjon for stortingsrepresentantene. Nå er disse informasjonspakkene tilgjengelig på stortinget.no.

Denne oppdateringen er hentet fra stortingsbibliotekets nyhetsbrev EU/EØS-nytt 26. oktober

Det er Stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon (internasjonal avdeling, stortingsbiblioteket og utredningsseksjonen) som utarbeider bakgrunnsinformasjonen. Innholdet dekker punktene på Europautvalgets dagsordenen samt andre aktuelle saker.

Fra og med 26. oktober 2016 blir informasjonspakkene offentliggjort på Stortinget.no når møtene i Europautvalget er avsluttet.

Informasjonspakken til dagens møte i Europautvalget inneholder følgende tema:

  • Status for Norges samarbeid med EU på klimaområdet
  • Brexit
  • EØS-midlene
  • EUs toppmøte 20.-21. oktober (migrasjon, handel/CETA, Russland)
  • EUs finanstilsyn
  • Innlemmelse av EUs økologiregelverk i EØS-avtalen
  • Rapport om Arktis i Europaparlamentet
  • ESAs pakkemøte i Norge: aktuelle saker
  • CO2-utslipp fra sjøtransport
  • Gjennomføring av fartsskriverforordningen

 

Les mer om EU/EØS-nytt og abonnér

Les også