Europabevegelsen i Vestfold

Europabevegelsen vestfold
EB Vestfold ble stiftet i 1993. Det er det 4. største europalaget og tilstreber å ha et jevnt aktivitetsnivå. Vi arrangerer  åpne møter og medlemsmøter og har jevnlig leserinnlegg i Vestfold-avisene om aktuelle EU-saker. Vi sender også ut nyhetsbrev til medlemmene noen ganger i året.

Fordi europalaget dekker hele Vestfold fylke, har vi et stort styre for at store deler av vårt geografiske område skal være representert.

Styret

Styreleder i EB Vestfold er Johnny Olsrud fra Sandefjord.

Øvrige styremedlemmer er: Jonfinn Bremnes, Sandefjord (nestleder), Kjell Krohn Riege, Sandefjord, Rolf Sætre, Sandefjord (kasserer), Harald T. Jørgensen, Larvik, Reidun Sundal, Nøtterøy, Kirsten Wang Henriksen, Sandefjord, Ole Bernhard Høgestøl, Holmestrand og Bjørn Hoelseth, Sandefjord.

Årsmøte 2017 EB Vestfold

Kontakt

Lurer du på noe? Ta kontakt! Vår e-post er jolsrud@online.no

Bli medlem og vær med på å sette EU og Europa på agendaen.