fbpx

Europabevegelsen i Rogaland

FB_IMG_1423400963046

Europabevegelsen i Rogaland ble stiftet i 01.01.1998. Årsmøtet for 2017 ble avholdt 22. februar.

Styreleder er Henrik Kvadsheim (henrik.kvadsheim@uis.no).
I tillegg sitter følgende personer i styret: Svein Tuastad, Andreas Nordang Uhre, Emil Kulizade, Marie Louise Falch og Thomas Laudal, samt en representant fra Europeisk Ungdom. Vi har styremøte 6 ganger i året.

Medlemsmassen i EB-Rogaland kommer fra hele fylket, men aktivitetene og møtene foregår stort sett i Stavanger. Vi arrangerer jevnlig temamøter om ulike EU-relaterte saker, stiller med EB-stands i Stavanger og deltar aktivt med innlegg og utspill i media.  Flere av styremedlemmene jobber til daglig med EU-tematikk knyttet til undervisning og forskning ved Universitet i Stavanger, og utgjør således faglige ressurspersoner som kan kontaktes og brukes i forbindelse med EU-relaterte spørsmål.

Bli medlem og vær med på å sette EU og Europa på agendaen.

fake rolex