Europabevegelsen i Oslo

Europabevegelsen i Oslo, Foto: Flickr/CC/Jim G

Europabevegelsen i Oslo ble stiftet i 1949.

ÅRSMØTE EUROPABEVEGELSEN I OSLO – sakspapirer

EBO Regnskap 2017
EBO Revisors beretning

Styreleder er Ida Hjeltnes. I tillegg sitter Roger W. Holland (nestleder), Stein Sjølie (økonomiansvarlig), Eirik Sætre, Gulsum Koc, Jean-Yves Manum Gallardo, Per Røhnebæk og Martine Matre Bonjaree i styret.

Europeiske Studenter Oslo, Europeisk Ungdom Oslo og Seniorutvalget har observatørstatus i styret, og vi har styremøte 10 ganger i året.

Vi er et aktivt lokallag som jevnlig arrangerer temamøter om aktuelle Europaspørsmål, både på Litteraturhuset og på MESH.

Målene med vår aktivitet er:

  • Reell og kontinuerlig EU- og Europa-debatt
  • Legge til rette for medlemsskapsdebatt
  • Gjøre aktiv bruk av norske interesser overfor EU

På denne nettsiden finner du grunnleggende informasjon. For løpende og aktuell informasjon anbefaler vi at du blir medlem av vår Facebook-gruppe.

Lurer du noe, ønsker du å melde deg inn som støttemedlem eller å delta i våre aktiviteter? Ta kontakt med Ida Hjeltnes Svensen: ida.hjeltnes.svensen@gmail.com eller på telefon 91371137.

Bli medlem og vær med på å sette EU og Europa på agendaen.