fbpx

Europabevegelsen i Oslo

Europabevegelsen i Oslo, Foto: Flickr/CC/Jim G

Europabevegelsen i Oslo ble stiftet i 1949.

ÅRSMØTE EUROPABEVEGELSEN I OSLO - sakspapirer

EBO Regnskap 2017
EBO Revisors beretning

Styreleder er Jean-Yves Gallardo. I tillegg sitter Roger W. Holland (nestleder), Stein Sjølie (økonomiansvarlig), Eirik Sætre, Gulsum Koc, Per Røhnebæk, Anders Berg-Hansen og Ole Marius Gaasø i styret.

Europeiske Studenter Oslo, Europeisk Ungdom Oslo og Seniorutvalget har observatørstatus i styret, og vi har styremøte 10 ganger i året.

Vi er et aktivt lokallag som jevnlig arrangerer temamøter om aktuelle Europaspørsmål, både på Litteraturhuset og på MESH.

Målene med vår aktivitet er:

  • Reell og kontinuerlig EU- og Europa-debatt
  • Legge til rette for medlemsskapsdebatt
  • Gjøre aktiv bruk av norske interesser overfor EU

På denne nettsiden finner du grunnleggende informasjon. For løpende og aktuell informasjon anbefaler vi at du blir medlem av vår Facebook-gruppe.

Lurer du noe, ønsker du å melde deg inn som støttemedlem eller å delta i våre aktiviteter? Ta kontakt med styreleder Jean-Yves Gallardo på epost jyvesgallardo@gmail.com eller på tlf 992 89 629.


Bli medlem
 og vær med på å sette EU og Europa på agendaen.