Europabevegelsen i Hedmark

glomma_elverum

Europabevegelsen Hedmark har lyst til å vise at vi finnes og er aktive. Vi ønsker å bidra til en saklig debatt om samarbeid i Europa, og hvordan vi på Hedmarken påvirkes av det som debatteres og vedtas i EU. Vi ønsker også å bevisstgjøre hedmarkingene hvor nært knyttet vi er til EU og hvilke fordeler det gir oss i regionen. Vis at du ønsker å være en del av Europa og meld deg inn i Europalaget vårt.

Vi sikter på å arrangere to åpne medlemsmøter i året der vi inviterer ulike innledere for å belyse og diskutere aktuelle tema.

Årsmøtereferat Hedmarken 2018

Leder: Maria Hollen

Sekretær: Daniela Lundesgaard

Styremedlemmer: Hilda Marie Narud, Brede Sørum og Ronald Bradal.

Representanter fra Europeisk Ungdom Hedmark: Jonatan Stensløkken (leder) eller Tom Egil Eriksen (nestleder)

Lurer du på noe? Ta kontakt! Vår e-post er hedmark@europabevegelsen.no