Europabevegelsen i Grenland

Europabevegelsen i Grenland

Kjære Europavenn,

Her er innkalling til elektronisk årsmøte for EB Grenland.

Grunnet mangel på organisatorisk aktivitet blant medlemmene de siste årene, har styret besluttet å gå til nedleggelse av lokallaget. Dette er normal prosedyre for et lokallag uten aktivitet.

Årsmøtet vil foregå på en slik måte at vi ikke møtes fysisk, men vi vil rett og slett holde årsmøte på e-post. Det er kun 1 sak på dagsordenen og den omhandler nedleggelse av lokallaget. Styret i EB Grenland innstiller på nedleggelse.

Innvendinger til dette må sendes på epost til tina.wilcox@live.no innen 26.10.17. Svar som omhandler enighet eller ikke svar, oppfattes som en støtte til styrets innstilling. Det er ingen svarplikt hvis man støtter styrets innstilling. Svar som omhandler uenighet med styrets innstilling vil følges opp av organisasjonen videre. Jeg håper at de som eventuelt ønsker å opprettholde europalaget også da vil være med på å dra lasset med videre organisasjonsdrift hvis nedleggelsen ikke vedtas.

Jeg ønsker å takke dere som har bidratt med aktivitet de siste årene, også før jeg ble en del av organisasjonen. Jeg vil takke for gode debatter og engasjement. En ung europeer har lært mye!

Det vil så klart fortsatt være mulig å være medlem av organisasjonen, men en nedleggelse av lokallaget her i Grenland vil gjøre at det ikke avholdes medlemsmøter i nærområdet. Hvis det er ønskelig å engasjere seg videre ønsker jeg å anbefale dere å kontakte Europabevegelsen i Vestfold, der det er stor aktivitet. Europabevegelsen arrangere ellers også ulike arrangementer rundtomkring i landet. På europabevegelsens nettsider er det lett å finne frem til aktivitetskalenderen, hvor man finner mye spennende.

Igjen tusen takk til dere som har vært med til nå, og tusen takk til dere som støtter organisasjonen i fremtiden.

 

Med vennlig hilsen

Tina E. L. Wilcox
Avtroppende leder, Europabevegelsen i Grenland