Europabevegelsen i Follo

Styret 2016
EB Follo ble stiftet i 21.8. 2007, etter en fusjon mellom EB Nordre Follo og EB Drøbak/Frogn.

Styret

Styreleder er Kjell Opheim (e-post: opheimkjell@gmail.com).

I tillegg sitter disse i styret: Oddvar Kolstad, Tove Lissner, Geir Søbstad, Jon Løitegaard, Stig Klingstedt, Dag Mork Ulnes, Daniel Sommer og Ilse Zobel.

Årsmøte 2017 ble avholdt 24. januar. Årsberetningen for 2016 kan du lese her: EU Follo Årsberetning for 2016.

Neste arrangement

  • Vårt neste arrangement er et møte om EØS-avtalen som finner sted 28. august på Kolben Kulturhus.
  • Tur til Operaen i oktober for å se forestillingen Barbereren i Sevilla.
  • På tur til Sør-Amerika i oktober.

Aktiviteter

EB Follo arrangerer hvert år medlemsreiser til politisk interessante land. I 2016 gikk turen til Sicilia og deretter Strasbourg, hvor det var møter med blant annet Eva Joly og Thorbjørn Jagland. Les om den spennende turen her. I mai 2017 gikk turen til Romania og Bulgaria. Neste reise går til Sør-Amerika.

I tillegg velger vi ut spesielle kulturtilbud, som vi tilbyr medlemmene flere ganger i året. De siste årene har det først og fremst dreiet seg om operaforestillinger på Den norske opera og ballett.

Utover dette har vi stands på kjøpesentrene i Follo 4 – 6 ganger pr år.


IMG_3873

Europabevegelsen på tur til et «friskmeldt» Portugal!

Førti glade medlemmer var i mai på tur til vår gamle handelsforbindelse Portugal. Målet var å lære landet å bedre å kjenne, hva gjelder natur, historie, kultur, politikk og økonomi. Siden landet var ett av de landene i EU som fikk den største nedturen etter finanskrisen, var det selvsagt også viktig å sjekke av hvor langt Portugal var kommet i å reformere økonomien. Turen startet i nord, i den sjarmerende byen Porto, ved Douro-elvens utløp, og fortsatte oppover Dourodalen med elvebåt til områdene der portvinen fødes. Senere fortsatte vi til hovedstaden og 1700-talls byen Lisboa, med avstikkere til de fantastiske klippene langs kysten. I Lisboa hadde vi en formiddag med Norges ambassadør Ove Thorsheim, som ga oss en fyldig gjennomgang.

Brukte rikdommen der og da
I utgangspunktet har Portugal og Norge mye felles. Vi er begge kyststater, er utkant-stater og har et skralt jordbruk. Begge land har klart å holde på sin selvstendighet. For Portugals del helt siden middelalderen. Portugal har, som Norge, hatt perioder da rikdommen flommet innover landet. I dag kan man bruke Portugals historie som en leksjon i hvordan en slik rikdom ikke skal disponeres. I perioden fra 1500 til 1700 tallet gjorde Portugal store oppdagelser, og de la under seg store og viktige kolonier både i Afrika, Asia og Sør-Amerika. Hva gjorde de med de store mengder gull og andre verdier som de hentet hjem fra koloniene? Jo, de lagde en uendelig rekke palasser, kirker, klostre og byer. Inngangsdører ble forgylt med gull. Så en dag tok det slutt. Det gikk det bare nedover og nedover, helt til de ble EU-medlem midt på åttitallet. Fra 1932 til 1965 regjerte Salazar etter samme prinsipper som Mussolini og Franco. Da han døde i 1965 var halvparten av portugiserne analfabeter. Portugal ble etter storhetstiden ett av Europas fattigste land. De var dessuten Europas siste kolonimakt, for «hvordan klarer man seg uten kolonier?» Med «Nellik-revolusjonen» i 1974 og EU-medlemskap begynte det å gå den rette veien.

Norges største marked for klippfisk
Mens Norge kjennetegnes av stor mobilitet, både geografisk og sosialt, beskrev ambassadør Thorsheim Portugal som både lagdelt og statisk. Laugsvesenet står fremdeles sterkt og har en uvanlig stor innflytelse. Alle er katolikker, og det er nesten ingen innvandring. På den annen side er portugiserne både ærlige og arbeidsomme, og det finnes nesten ikke grovere former for kriminalitet! Men store kunder er de: I hvert fall hva angår klippfisk! De er vår viktigste handelspartner på dette området, ved siden av Brasil. Bacalao er nasjonalretten, naturligvis! Vi selger klippfisk for en million euro om dagen til våre venner portugiserne. Til gjengjeld kjøper vi vin, sko, tekstiler og maskiner tilbake. Portugal var i sin tid Europas ledende produsent av billige sko, inntil kineserne utkonkurrerte dem. Nå er de tilbake igjen, som leverandører av sko til høye priser og høyeste kvalitet. En portugisisk «eksportvare» til skal nevnes, nemlig ingeniører. Det faglige nivået på universiteter og høyskoler er meget bra, og særlig er ingeniørene av høy klasse. Derfor har norske myndigheter som NAV og Eures importert flere tusen ingeniører til oljesektoren i Norge. Det har kommet godt med!

IMG_3717Tøff hestekur har gitt resultater
Etter revolusjonen i 1974 dominerte kommunistene i to år. De fikk på plass en generøs grunnlov som det er vanskelig å endre. Statsansatte hadde 100% pensjon av siste lønn, og 60 års aldersgrense! De bevilget seg til et generøst velferdstilbud i alle retninger. Da finanskrisen kom i 2008 prøvde sosialistene å bevilge seg ut av problemene i stedet for å kutte. Det økte statsgjelden fra 60 til 120%. De som har sittet med makten den siste perioden, med sosialdemokratene i spissen, har tatt situasjonen alvorlig: Lønninger og pensjoner er kuttet på bred front og en veldig påkrevet nedbygging og modernisering av offentlig sektor har vært foretatt. Kuttene har likevel rammet de rikeste mest. Resultatet er at landets produktivitet har økt, konkurranseevnen er styrket og BNP er nå på nærmere 2%. Selv om arbeidsledigheten fortsatt er høy, er de nå nesten ute av gjeldskrisen. Derfor får de skryt av «troikaen», som kommer på besøk hvert halvår. Som en formulerte det: «I Portugal gjør vi det som er nødvendig. I Hellas gjør de så lite som mulig».

Europas hyggeligste folk?
Kuttene har redusert kjøpekraften med 20%, men kriseforståelsen er likevel stor. Folk har ikke råd til å kjøre på motorveiene, og ungdommen bor hjemme til de er 29 år i snitt. De gamle tar familiene seg av selv i stor grad, og svangerskaps-permisjonen er bare fire og en halv måned. Men guidebøkene fremhever portugiserne som Europas mest hyggelige og gjestfrie folkeslag. Sannsynlighet bare slått av irene, spør dere meg!

Langhus, 22. juni 2015

Kjell Opheim

Leder Europabevegelsen i Follo

 


 

Kjell Opheim og Bjørn Grydeland
Onsdag 25. februar hadde vi gleden av å høre Norges ambassadør i Italia, Bjørn Grydeland, holde foredraget «Hvordan skal vi forstå Italia og italienerne?» i Kolben kulturhus. Les mer her: EU Resyme foredrag Bjørn Grydeland 250215.

 

 

EB Follo har i mange år profilert seg som et lag med et bredt spekter av tilbud til medlemmene. Hovedpillaren er månedlige møter med aktuelle temaer og profilerte foredragsholdere. I tillegg ønsker vi at medlemmene skal kunne ta del i den europeiske kulturen på ulikt vis. Vi arrangerer derfor medlemsreiser til aktuelle land både i og utenfor Europa, der besøk på den stedlige ambassade er obligatorisk. Kulturtilbud er et annet populært satsningsområde.

Bli medlem og vær med på å sette Europa og EU på agendaen.