Europa kommer til Norge

Senter for Internasjonalisering av Utdanning

Senter for Internasjonalisering av Utdanning

Hele 24 000 internasjonale studenter kom til Norge i skoleåret 2013-2014, 10 % av disse var svensker. Spesielt svensker, dansker og polakker strømmer til Norge, skriver Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU).

Sverige og Polen er store avsendere av både arbeidere og studenter og dette må ses i sammenheng, sier Arne Haugen som har skrevet den nye mobilitetsrapporten til SIU. Mobilitetsrapporten kommer årlig og gir oversikt over innreisende og utreisende studenter til og fra Norge.

I 2014 kom SIU også ut med en omdømmeundersøkelse der man ser en sammenheng mellom finanskrise, jobb og studier. Mange kommer først og fremst for å jobbe i Norge, men ender opp med å studere også. Mange kommer for å ta korte utvekslingsopphold og deler av utdannelsen i Norge, men flere tar også hele utdannelsen i Norge. Dette gjelder igjen spesielt svensker.

Studentenes antagelser om man tror man blir i Norge ette endt utdannelse varierer, men sannsynligheten for at man blir øker om man tar hele utdanningen her. Og stadig flere tar hele utdannelsen sin i Norge.

Les mer om internasjonale studenter i Norge hos SIU