Video: EU og norsk omstillingsevne

Hva skal vi leve av etter oljen? Det var spørsmålet som ble stilt under Innovasjon Norges møte Drømmeløftet: Hvordan skal norsk innovasjonspolitikk bidra til å løfte Norge fra særstilling til omstilling?

Dette er et tema som har blitt mer og mer aktuelt den seneste tiden. Blant annet gjennom sin nye digitale strategi, klima- og miljøsatsing og det planlagte fellesmarkedet for energi er det også et område hvor EUs politikk har innflytelse på Norge.

Vi har spurt et par av de som var på møtet hva de mener om EUs påvirkningskraft på norsk innovasjonspolitikk og omstillingsevne. Intervjuene ser du her.