EU-høring om bruk av farlige stoffer i klær

Consultation on a possible restriction of hazardous substances (CMR 1A and 1B) in textile articles and clothing for consumer use.

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.10.2015

Les også