fbpx

Er demokratiet i tilbakegang?

– Den fjerde demokratiseringsbølgen, som startet med revolusjonen i Portugal i 1974 og kulminerte i den arabiske våren i 2010-11, ser ut til å være på tilbakegang. Slik åpnet professor Larry Diamond Civitas frokostmøte Is democracy in decline? 27. mai.

Diamond er en av verdens fremste moderniseringsteoretikere. Han er seniorforsker ved The Hoover Institution og professor i statsvitenskap og sosiologi ved Stanford University. I panelet møtte han tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Se opptak med innlegg til debatten. Hos Civita kan du se hele debatten.

Møtet ble arrangert i samarbeid med Oslo Freedom Forum 2015, og bar preg av en viss pessimisme på vegne av demokratiets vilkår på verdensbasis. Eksemplene på demokratiske utfordringer spente fra Myanmar via afrikanske land og Midtøsten, til Russland, Tyrkia og Ungarn, som Diamond mente hadde gjennomgått en gradvis utvikling mot autoritære regimer under sine nåværende politiske ledere. Her fikk han støtte av Bondevik, som hadde møtt alle de tre lederne i Russland, Tyrkia og Ungarn for flere år siden, men nå knapt kjente dem igjen. Diamonds forklaring på denne endringen i personlighet hos politiske ledere, var at de hadde sittet for lenge med makten.

Europas utfordringer var også et tema på dette frokostmøtet, og spesielt Støre var opptatt av at de europeiske landene måtte forberede seg på vanskeligere økonomiske tider og rigge sine demokratiske institusjoner for en situasjon med tøffere prioriteringer i sine velferdsstatlige institusjoner. – Vi har vært vant til å drive politikk i gode tider, men hvordan er vi forberedt på å skulle videreføre våre velferdsstater dersom det økonomiske grunnlaget endrer seg, spurte Støre. Diamonds svar var at det i hvert fall bør demmes opp for de mest ekstreme politiske utslagene av anti-europeiske holdninger, og sørge for at de grunnleggende verdiene det europeiske samarbeidet er basert på ikke kompromitteres.

Jan Erik Grindheim
Europabevegelsen

Les også