EØS-midlene: Rapport om korrupsjonsrisiko

Transparency International har gjennomgått risikoen for korrupsjon i de 150 programmene Norge finansierer gjennom EØS-midlene. Rapporten er nå offentliggjort.

Innlegg av 15. juni 2015, hentet i sin helhet fra Utenriksdepartementets nettsider.

Rapporten er resultat av et to år langt samarbeid mellom giverlandene, antikorrupsjonsnettverket og mottakerlandene. Gjennom dette samarbeidet er det utviklet en modell for å vurdere risikoen for korrupsjon i gjennomføringen av EØS-midlene.

Modellen måler den potensielle risikoen (høy, medium, lav) i hvert program og i hvert av de 16 mottakerlandene, samt anbefaler forebyggende tiltak.

Dette er et pilotprosjekt som ikke tidligere er benyttet i forvaltningen av offentlige støtteprogrammer. Prosjektet inngår i Utenriksdepartementets kontroll- og resultatstyring for EØS-midlene basert på nulltoleranse for korrupsjon.

Sammendraget av rapporten gir en oversikt over de viktigste funnene og anbefalinger om forebyggende tiltak. I annekset redegjøres det for selve metoden som er benyttet, samt at mottakerlandene – som er ansvarlige for gjennomføringen av EØS-midlene – kommenterer funnene i rapporten.

Last ned: Sammendrag av rapporten med vedlegg

Les også