EØS-kamp mot svart arbeid

EØS-komiteen godkjente sist fredag en «plattform» som skal bekjempe svart og grått arbeid.

EU-landene etablerte i mai i år en europeisk plattform for å styrke samarbeidet for å forebygge, avskrekke og bekjempe svart arbeid og arbeid som i utgangspunktet er lovlig, men som ikke innrapporteres til myndighetene. Tiltaket skal bidra til økt samarbeid mellom relevante organer i medlemslandene, forbedre kapasiteten og øke publikums oppmerksomhet om svart/uformelt arbeid.

 

Les mer på regjeringens nettsider

Les også