Digital fremgang i Europa

Europakommisjonen har denne uken utgitt 2016-rapporten om den digitale fremgangen i Europa. Rapporten analyserer utviklingen på fem forskjellige områder: internettilgang, digital kompetanse, bruk av internett, anvendelse av digital teknologi i bedrifter og digitale offentlige tjenester.

Rapporten viser at medlemslandene befinner seg på svært forskjellige stadier i utviklingen av den digitale økonomien. De nordiske landene, inkludert Norge, er blant de mest avanserte i verden. Målet med rapporten er å belyse mulighetene som finnes i det digitale indre markedet for personer og bedrifter.

Les mer

Les også