Demokrati

Over 500 millioner mennesker i 28 land står sammen om utviklingen av et felles demokratisk prosjekt. Gjennom direkte og indirekte valg velges Europaparlamentet, Det europeiske råd og Europakommisjonen, som sammen utøver den største delingen av suverenitet som noen gang har funnet sted i Europa.

I valget mellom felles suverenitet og selvstyre har Norge valgt å underlegge seg EUs politikk og regelverksutvikling, uten å delta i de bestemmende organer. Der et medlemskap ville gi innflytelse på områder der Norge likevel følger EUs regelverk, har vi valgt et demokratisk underskudd. Vi sier JA til EU for et demokratisk Norge.