Category: Valg

Prawa wyborcze Norwegów w krajach UE

W większości przypadków obywatele Norwegii są traktowani jednakowo z innymi obywatelami państw trzecich w poszczególnych krajach UE, a między regulacjami...

Prawo wyborcze w UE

Traktat z Lizbony zapewnia wszystkim obywatelom państw UE prawo do uczestniczenia w życiu politycznym na poziomie europejskim oraz na poziomie...