Category: Newsflash

Nye og effektive konkurranseregler

Europakommisjonen foreslo 22. mars nye regler som skal gi medlemstatenes nasjonale konkurransemyndigheter mulighet til å håndheve EUs konkurranseregler mer effektivt...

Oppdatering for Europautvalget

Informasjonspakken til møtet i Europautvalget 1. februar Bakgrunnsinformasjon utarbeidet av stortingets faggruppe for EU/EØS-informasjon. Omhandler blant annet asyl- og migrasjonspolitikk,...

Erasmus+ fyller 30 år

Europakommisjonen startet 26. januar feiringen av 30-års jubileet til Erasmus+, EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett. I løpet...