Category: Newsflash

The campaign has begun

The referendum is announced: 23 June Each of the main party leaders launched their campaign with impassioned speeches in the House...

Økt BNP i EU

Eurostat publiserte nylig sine tall for fjerde kvartal i 2015, som viser en vekst i bruttonasjonalprodukt på 0,3 prosent sammenlignet...