Category: Newsflash

Ny energimerkeforordningen

Den reviderte energimerkeforordningen ble publisert i EU-tidende 28. juli Forodningen gjeninnfører skalaen A til G for energimerking av produkter, men...