Category: Hva skjer i Norge

Norge Eu 2

§ 115 – Suverenitetsavståelse

Regjeringen har inngått avtale med EØS/EFTA-landene og EU om tilknytning til EUs finanstilsyn og innlemmelse av om lag 90 nye rettsakter på finansområdet i EØS-avtalen. Enigheten ble oppnådd...